Visie en Missie

Visie en missie
Stichting ROEPP heeft als doel:

 • het opvangen en coachen van jongeren met psychosociale problematiek;
 • vrouwen leren hoe gevoelig te zijn voor multiculturele en multi-etnische
  perspectieven;
 • het vinden van manieren en middelen om mensen uit te dagen om hun gaven te
  gebruiken om de talenten van anderen te complementeren en internationaal te
  bevorderen.
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
  verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Meerjarenbeleidsplan-Stichting-Roepp-2022-2027