Medewerkers

Daniëlle & Olaf

Daniëlle & Olaf van Dijk

Lilian & Rico Roep

Medewerkers projecten
Op dit moment wordt al het werk binnen Stichting ROEPP uitgevoerd door de oprichters, bestuursleden en/of vrijwilligers. De volgende personen werken aan de verschillende projecten:

  • Rico en Lilian Roep (oprichters en uitvoerders van de verschillende projecten)
  • Olaf en Daniëlle van Dijk (medewerkers aan de verschillende projecten)

Bestuur
Het bestuur van Stichting ROEPP bestaat uit de volgende personen:

  • R.P. Roep (voorzitter)
  • L.L. Roep-Macintosch (secretaris)
  • O.F.J. van Dijk (penningmeester)

Daniëlle & Olaf van Dijk
Wij zijn als echtpaar verbonden aan stichting Roepp door Gods roeping om deze stichting te ondersteunen. Wij zijn dan ook dankbaar dat wij met deze aanstelling onze steen kunnen bijdrage in het koninkrijk van God en voor deze stichting.
Als echtpaar zijn wij beide in 1995 gedoopt om daarna Gods werk te kunnen doen.
Onze bakermat ligt bij de Pinksterstroming en volle Evangelie.
Na een aantal jaren onze weg te zijn gegaan heeft in 2015 deze stichting ons pad gekruist. Sinds 2015 hebben wij ons aangesloten bij Yeshua’s Touch Flevoland geleid door Pastor Rico en Reverend Lilian Roep.
Het is Gods zegen.