Financiën

Doneren met fiscaal voordeel
De aanvraag voor een ANBI status voor Stichting ROEPP is bevestigd. De ANBI status zorgt ervoor dat uw donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat wij geen schenkingsrecht hoeven te betalen. Op deze manier wordt de effectiviteit van uw donatie vergroot.

Financiële verantwoording
Stichting ROEPP wil graag een zo transparant mogelijk inzicht geven in het (financieel) beleid. Onze jaarverslagen en jaarrekeningen zijn daarom voor iedereen in te zien.

RSIN
Omdat Stichting ROEPP de ANBI registratie heeft aangevraagd, is het vermelden van het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer verplicht. Onze RSIN is 854358766.

In het kader van transparantie vanuit de overheid kunt hier de publicatieplicht kerkgenootschappen stichting Roepp lezen