YTI

YTI staat voor Yeshua’s Touch International. Deze Volle Evangelie Gemeente is een initiatief van Stichting ROEPP en functioneert onder de covering van Nehemia ministries van Apostel Gerard Worm.

Wij (Rico en Lilian Roep) zijn door Apostel Dr. Elizabeth ingezegend als Apostels van YTI. We zijn op 17 mei 2015 gestart met een huisgemeente ten huize van de familie Boogaart in Lelystad. In september 2015 zijn we met deze jonge gemeente verhuisd naar ’t Schrijverke in Lelystad. Per 1 september 2019 zijn we verhuisd naar onze nieuwe locatie aan de Apolloweg 2H in Lelystad. Vanaf deze datum worden de zondagdiensten, bidstonden en Bijbelstudies daar gehouden. Alleen de bidstond op dinsdagavond wordt nog in huiselijke kring georganiseerd.

Ga naar de website voor meer informatie over yeshuastouchinternational.com en welke activiteiten er nog meer worden georganiseerd.

Bekijk hier onder enkele foto’s en flyers van onze gemeente activiteiten of bekijk flyers van eerdere bijeenkomsten.

Flyers komende activiteiten

 


Foto’s laatste activiteiten